Veri İmha, Veri Yok Etme ve Veri Silme Nedir?

Veri imha ve veri yok etme işlemleri, özellikle KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ve GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gibi kanunlarla yakından ilişkilidir.

KVKK, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeleri içeren önemli bir kanundur. Bu kanuna göre, veri sahipleri kişi veya kuruluşlar, kişisel verileri sadece işlerine yarayan süre boyunca saklayıp kullanmakla sorumludurlar. Verilerin saklama süresi sona erdiğinde veya veri sahiplerinin işleme amacı gerçekleştiğinde, kişisel veriler silinmelidir veya imha edilmelidir. Bu nedenle, veri imha ve veri yok etme işlemleri KVKK’ya uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

GDPR ise, Avrupa Birliği ülkelerinde kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeleri içeren etkili bir yönetmeliktir. GDPR’a göre, veri sahipleri kişi veya kuruluşlar, kişisel verileri sadece gerektiği süre boyunca saklayıp kullanmak zorundadır.

Katı Hal Diski Veri İmha

Kişisel verilerin saklama süresi sona erdiğinde veya veri sahiplerinin işleme amacı gerçekleştiğinde, kişisel veriler silinmelidir veya imha edilmelidir. Dolayısıyla, veri imha ve veri yok etme işlemleri GDPR standartlarına tam uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir.

KVKK ve GDPR gibi kanunlar, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumak amacıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, veri imha ve veri yok etme işlemleri bu kanun ve yönetmeliklere titizlikle uyularak gerçekleştirilmelidir.

Veri imha, veri depolama cihazlarındaki bilgilerin fiziksel olarak tamamen silinmesini içeren kritik bir işlemdir. Bu işlem, verilerin geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını imkansız hale getirir. Veri imha, özellikle eski ve artık kullanılmayacak durumda olan cihazlardaki verilerin güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilir.

Veri yok etme ise, verilerin belli bir yöntemle silinmesine odaklanır. Veri yok etme işlemi, verilerin geri dönüşümünü engelleyerek verilerin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlamaz. Bu tür işlemler, özellikle gizliliği önemli olan verilerin dikkatli bir şekilde ortadan kaldırılması için kullanılır.

Veri imha ve veri yok etme işlemleri, verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumak amacıyla kritik bir rol oynar. Bu tür işlemler, veri silme işlemlerine göre daha güvenilir ve etkilidir. Veri imha işlemleri için yöntemler, verilerin tamamen ortadan kaldırılmasını kesin bir şekilde garanti eder.

Peki neden veriler sadece silindiğinde yok olmaz?