Veri Silme Neden Yasal Bir Zorunluluktur?

6698 KVKK’ Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi başlıklı 7. Maddesi 1. Fıkrası gereği:

KVKK Madde 7 - 1

28.10.2017 tarih, 30224 sayılı resmi gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesi gereği:

Yönetmelik Madde 7

Yine, 28.10.2017 tarih, 30224 sayılı resmi gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesi gereği:

Yönetmelik Madde 8

Yine 28.10.2017 tarih, 30224 sayılı resmi gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 11. Maddesi gereği:

Yönetmelik Madde 11

Yine 28.10.2017 tarih, 30224 sayılı resmi gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 12. Maddesi gereği:

Yönetmelik Madde 12

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberler de mevzuatın bir parçasıdır. Kurum rehberlerde yayınladığı kurallara uymayanlara da ceza kesmektedir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’nde:

KVKK Rehberi

Kanun 2016 yılında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2018 yılında dijitalde bulunan saklama süresini doldurmuş eski verilere kalıcı veri silme uygulanması gerekiyordu.

KVKK Rehberi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberler de mevzuatın bir parçasıdır. Kurum rehberlerde yayınladığı kurallara uymayanlara da ceza kesmektedir. Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde (Teknik ve İdari Tedbirler) alınması gereken teknik tedbirler özet tablo halinde verilmiştir.

Teknik Tedbirler Özet Tablosu

Kurum kendisine iletilen şikayetlerle ilgili KVK Kanunu’na göre yapılacak işlem bulunmadığında Savcılığa suç duyurusunda bulunabilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi’nde:

KVKK Uygulama Rehberi - 1

KVKK Uygulama Rehberi - 2

CEZA ÖRNEKLERİ

Kurumun 01.10.2019 Tarihli ve 2019/294 sayılı Kararı:

Kurumun 14/05/2020 tarihli ve 2020/379 sayılı Kararı:

(Parmak izi ve yüz okuma ile giriş çıkış kontrolü yapan işyerleri hem bu uygulamayı kaldırmalı hem de verileri kalıcı olarak silmeli.)

Kurumun 27/02/2020 tarihli ve 2020/167 sayılı kararında: